כמה דברים על זכויות עובדים זרים

כמה דברים על זכויות עובדים זרים

על מנת להעסיק עובד זר חשוב לדעת על זכויות עובדים זרים. במאמר להלן נבין מהם זכויות

עובדים זרים ומהם כוללים:

עובדים זרים זכאים לשכר מינימום מלא כפי שמקבלים עובדים שהם לא זרים. שכר זה כולל

שכר מינימום, דמי חופשה, דמי מחלה, ימי מנוחה, שעות נוספות אשר משולמים בתוספת

לשכר הרגיל, דמי נסיעות, דמי הבראה, פנסיה וכו'.

המעביד חייב לעשות חוזה עם העובד הזר בכתב בשפה של העובד הזר. וזאת על מנת

שהעובד הזר יכול להבין את תנאי העסקתו, פרטי המעיד, פרטיו האישיים, וכן פרטים נוספים

המפורטים בחוזה לגבי מהות העבודה.

העסקת עובד זר כוללת ביטוח רפואי, אשר חל על המעביד בתור מעסיק של העובד. הביטוח

הרפואי הוא לכל תקופת העסקתו של העובד הזר. על המעביד למסור לעובד את סיכום

פוליסת הביטוח בשפה שבה דובר העובד. פוליסת הביטוח תכלול: סל שירותי בריאות לעובד

שכוללים: תרופות בסל הבריאות, אשפוזים ועוד. ביטוח בריאות ינכה את הוצאות הביטוח

הרפואי משכרו של העובד ע"י המעביד.

זכויות עובדים זרים כוללים את זכות המגורים. כלומר על המעביד לספק לעובד הזר מגורים

נאותים לכל תקופת העסקתו ועד ל-7 ימים נוספים לאחר תום תקופת העסקתו. כלומר ע"פ

זכויות עובדים זרים העובד מכוסה עד 7 ימים לאחר סיום עבודתו אצל המעביד.

זכויות עובדים זרים כוללים מגורים בטוחים, בבניין שלא בבנייה. גישה נוחה, מערכות הסקה

ואוורור בתוך הדירה עצמה, שטח של 4 מ"ר לפחות, בו ישהה העובד. בשטח זה אין לשים

יותר מ-6 עובדים בחדר אחד. בתוך הדירה יהיה כיור עבור 8 עובדים, עם כלי אוכל ומקרר,

מקלחת ושירותים. וכמובן כל עובד זכאי למיטה, ארון בגדים או תא נפרד עם נעילה.

המעביד רשאי לנכות משכר העובד את הוצאות המגורים הוצאות נלוות שונות עד גבול מסוים

כפי שנקבע ע"פ החוק. ניכוי הוצאת המגורים תלויה בהתאם למיקום הגיאוגרפי של העובד,

ככל שהוא במרכז את התקרה גבוהה יותר.

על המעביד אסור לעכב דרכון של עובד זר בניגוד לרצונו, ואף אסור זאת. כל איסור לעיכוב

הינו עבירה פלילית. זכותו של העובד הזר לא להעביר את הדרכון למעבידו, ולשאת את

דרכנו אצלו.

כתיבת תגובה