הרעת תנאים בעבודה נוצרת גם במקרים בהם המעסיק משנה על דעת עצמו את חוזה העבודה

הרעת תנאים בעבודה נוצרת גם במקרים בהם המעסיק משנה על דעת עצמו את חוזה העבודה

הרעת תנאים בעבודה המתרחשים בעקבות פיטורי עובד יכולים לקרות במקרים כמו קיצוץ שעות

העבודה של העובד וכך צמצום הפרנסה שלו, שינוי בתנאי העבודה שאינם כפי שהיו בעבר, כאשר

נוצרת הרעת תנאים בעבודה העובד זכאי לקבל פיצויים של פיטורין על פי חוק.

לעיתים נוצרים מקרים של הרעת תנאים בעבודה בהם עובדים מקבלים יחס מזלזל ומשפיל מצד

המעסיקים למרות שהם בעלי וותק עבודה רב ומוסר עבודה גבוה מאד, במקרים אלו למרות שהעובד

מתפטר על דעת עצמו כתוצאה מתחושות הבלבול והשינוי לפתע ביחס, הוא יוכל לקבל פיצויים על פי

חוק ולמעסיק לא תהיה הזכות לטעון כי העובד התפטר על דעת עצמו. החוק המתייחס בכל הקשור

למצב של הרעת תנאים בעבודה מונע מצבים בהם המעסיקים יתחמקו מזכויות העובדים לקבל

תשלומים של פיצויי פיטורים

הרעת תנאים בעבודה היא למשל מקרים בהם המעביד דוחה את תשלום המשכורת או אינו מעביר

תוספות של תשלומים כגון דמי הבראה או דמי חופשה, העובד מקבל יחס גרוע מצד המעסיק או עובר

השפלות ממושכות – במקרים אלו רשאי העובד להתפטר על דעת עצמו ולזכות בסך כל פיצויי

הפיטורים המגיעים לו על פי חוק

הרעת תנאים בעבודה נוצרת גם במקרים בהם המעסיק משנה על דעת עצמו את חוזה העבודה ויוצר

תנאים פחותים יותר וכן אינו עומד בתנאי השכר שנקבעו מראש או מפחית לפתע את השכר, כמו גם

שינויים פיזיים פתאומיים במקום העבודה נחשבים למצב של הרעת תנאים בעבודה

גם שינויים של זמני שעות העבודה, שינויים הקשורים להיקף העבודה יכולים ליצור הרעה בתנאי

עבודה וכל התחייבות אחרת המופרת ממה שנקבע מראש כמו מתן רכב לנסיעות או תשלומים של

נסיעות. הרעת תנאים בעבודה היא כל פגיעה במעמדו המקצועי של העובד שלא כפי שהוסכם בחוזה

או בקבלה לעבודה. על פי חוק ניתן להגיש תביעה בנושא זה נגד המעסיק ולזכות על פי החלטת בית

המשפט וכאשר הוכחו כל הראיות כי אכן נוצר מצב של הרעת תנאים בעבודה, העובד יהיה זכאי

לפיצויי פיטורים לכל דבר.

כתיבת תגובה